Správná údržba drtičů slámy
Sklízecí technika

Dlouhá životnost díky profesionální údržbě

Pro optimální průběh sklizňových prací je důležitá pravidelná údržba drtičů slámy a včasná reakce na jejich poškození. Opotřebované díly a zanesení systému nečistotami zhoršují kvalitu řezanky, zatěžují systém a mohou způsobit poškození drtiče a následně přerušit práci.

V následujícím článku popisujeme, jak můžete průběžnou kontrolou a údržbou vašeho drtiče slámy zvýšit kvalitu práce a minimalizovat prostoje.

Vznik a následky opotřebení

Poškození drtiče může být způsobeno pracovním opotřebením nebo zanesením systému cizími tělesy. V krajním případě může tření způsobené vysokými otáčkami v kombinaci se suchou slámou způsobit i požár.

Pokud se některá část stroje opotřebuje, často to má vliv nejen na danou součást, ale i na celý kombajn a provozní náklady. Například ostré nože mohou ušetřit až 10 % nafty. I jediný zlomený nůž může způsobit nevyváženost hřídele drtiče, takže může dojít k poškození dalších dílů, jako je pohon, řemen nebo ložiska. Následné škody mohou způsobit vysoké náklady a přerušení sklizně.

Upínací díly nožů

Upevňovací technika nožů drtiče zahrnuje pouzdra, distanční podložky a šrouby, kterými jsou nože připevněny k centrální hřídeli. V závislosti na výrobci jsou alternativně nabízeny nože s již integrovanými pouzdry.

Otočné nože musí být namontovány tak, aby se mohly volně pohybovat, jinak se mohou zablokovat a poškodit hřídel a ložiska.

Nože drtiče
Nože drtiče
Zobrazit
Protiostří
Protiostří
Zobrazit
Upínací díly nožů
Upínací díly nožů
Zobrazit

Video: Správná údržba nožů drtiče slámy

1

Zkontrolujte opotřebení nebo případné poškození nožů, ložisek, upevnění a pohonu.

2

Vyměňte nože podle jedné z následujících 3 možností:

  • Zaměňte mezi sebou středové a krajní nože tak, aby se celá sada opotřebovávala co nejrovnoměrněji po celé pracovní šířce drtiče.
  • Otočte vícebřité nože tak, aby bylo možné použít nepoužívanou stranu.
  • Vyměňte kompletní sadu nožů.

Důležité: Zkontrolujte, zda se namontované nože drtiče mohou volně pohybovat.

3

Při výrazném opotřebení vyměňte také pouzdra, distanční podložky a šrouby.

4

V případě potřeby demontujte a vyměňte protiostří.

5

Spusťte zkušební provoz pro kontrolu případných vibrací a hluku.