Ochrana proti hlodavcům na farmě a ve stáji
Stájová a chovatelská technika

Účinné metody ochrany proti hlodavcům


Hubení hlodavců je důležité pro zajištění hygieny a bezpečnosti zvířat na farmě a ve stáji a pro zabránění vzniku škod na budovách a zásobách. Výrobky z našeho sortimentu nabízejí obzvláště účinné a ekologické řešení, jak dostat tyto škůdce pod kontrolu.

V tomto článku popisujeme účinné metody, jak minimalizovat rizika výskytu hlodavců a jak je případně eliminovat.

Prevence

Prevence škod způsobených hlodavci na farmě a ve stáji vyžaduje kombinaci preventivních opatření a strategií aktivní ochrany. Cíleným uplatňováním těchto metod lze předejít potenciálním problémům nebo je včas odhalit a účinně řešit.

 • Čistota a hygiena: Jedním z nejdůležitějších opatření je udržování čistoty a hygieny na farmě a ve stáji. Důležitou roli hraje pravidelné odstraňování zbytků krmiva a odpadu, protože právě ty nejvíce hlodavce lákají. Další praktické informace týkající se čistoty a hygieny naleznete v článku "Potřeby pro hygienu stájí a farem".
 • Skladování krmiv a obilí: Obilí a krmné směsi by měly být skladovány v uzavřených nádobách, které jsou hlodavcům nepřístupné. Místa pro skladování krmiv musí být udržována v čistotě a pravidelně kontrolována, zda se v nich hlodavci nevyskytují.
 • Utěsnění budov: Potenciální místa vstupu hlodavců by měla být utěsněna. Patří sem otvory ve zdivu, dveře, okna atd.
 • Údržba pozemku: Udržování čistoty a pořádku v okolí statku nebo stáje hraje zásadní roli. Trávu je třeba pravidelně sekat a odstraňovat plevel a hustý porost, který je potenciálním úkrytem pro hlodavce.
 • Pravidelné kontroly: Pravidelné kontroly by měly být prováděny s cílem včas rozpoznat známky aktivity hlodavců. Patří mezi ně stopy po hlodání, trus a díry v podlaze nebo ve stěnách.
 • Kočky a draví ptáci: Chov koček nebo přilákání dravých ptáků do blízkosti farmy může pomoci udržet výskyt hlodavců na únosné míře.

Eliminace

Účinná opatření jsou nezbytná pro potírání těchto potenciálních škůdců způsobem, který je co nejšetrnější k chovaným zvířatům. Je důležité najít řešení, která jsou účinná a zároveň nejsou příliš nákladná.

Automatické pasti na myši a krysy Goodnature

 • ekologické pasti bez toxinů a nebezpečných mechanismů
 • automatické nabíjení pomocí CO₂ patrony (1 patrona = 24 zásahů)
 • automatický návrat do výchozí polohy
 • rychlé a bezbolestné usmrcení
 • použití v interiéru i exteriéru
 • bezpečné pro domácí mazlíčky a děti

 

Jak funguje past na krysy a myši Goodnature

 • Návnada: Její pach přitahuje krysy a myši.
 • Úder: Úderník je spuštěn mechanicky hlodavcem. Zvíře zemře okamžitě bez utrpení.
 • Automatický reset: Past se sama resetuje a je okamžitě připravena k dalšímu použití.
 • Kontrola: U smart verze je možnost pomocí bezplatné aplikace zjistit v telefonu, jak často a kdy byla past spuštěna a kdy je třeba vyměnit patronu s CO₂ nebo návnadu.
 • Likvidace mršin: Pokud je past umístěna venku, může zdechlina posloužit jako potrava pro další divoká zvířata nebo kočky. V ekologickém řetězci nedochází k sekundární otravě, protože se nepoužívá žádný jed.

Past na hraboše

 • ekologická past bez toxinů a nebezpečných mechanismů
 • vysoká síla úderu
 • připravená k opětovnému použití během několika sekund
 • obousměrná funkce
 • bezpečná pro obsluhu a domácí zvířata
Pasti na myši a krysy
Pasti na myši a krysy
Zobrazit
Past na hraboše
Past na hraboše
Zobrazit