Impressum

 

Meno a adresa

PRILLINGER Slovensko s.r.o.
Nádražná 32
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovensko

Telefón +421 (2) 4020 8711
Fax +421 (2) 459 44 576
E-Mail prillinger@prillinger.sk
DIC SK2020218420
Členstvo v komore SPPK, SLOVENSKO-RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA, AGRION
Predmet podnikania  Obchodovanie s náhradnými dielmi pre poľnohospodársku, záhradnú a lesnú techniku
Konateľ Ing.  Peter Krupka

 

Právne skutočnosti

Výluka ručenia
Napriek tomu, že vynakladáme maximálnu starostlivosť ohľadne zhodnosti informácií, spoločnosť Prillinger GmbH odmieta akúkoľvek zodpovednosť týkajúcu sa zhodnosti a úplnosti obsahu. Všetky dohody, ktoré sa zakladajú na chybných informáciách, sú neplatné. Prillinger neposkytne žiadnu záruku a nepreberie žiadne ručenie týkajúce sa škôd, obzvlášť nie za priame alebo nepriame následné škody, stratené údaje, ušlý zisk, výpadky systému alebo výroby, ktoré by vznikli v dôsledku použitia webovej stránky alebo sťahovania údajov. Chybné obsahy budú čo najrýchlejšie opravené. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobkov a/alebo údajov bez predchádzajúceho ohlásenia. Naša ponuka môže obsahovať linky k externým webovým stránkam tretích osôb, ktorých obsahy nemôžeme ovplyvňovať. Z toho dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu záruku za tieto cudzie obsahy. Za obsahy prepájaných stránok je vždy zodpovedný príslušný ponúkajúci alebo prevádzkovateľ stránky. Stránky, na ktoré sú linky, boli v čase prepojenia skontrolované na výskyt prípadných zákonných porušení. V čase prepojenia neboli zjavné protiprávne obsahy. Bez konkrétneho záchytného bodu ohľadne právneho porušenia však nie je možné požadovať permanentnú kontrola obsahu prepájaných stránok. V prípade zistenia porušenia zákona príslušný link bezodkladne odstránime. Dané vyhlásenie platí pre všetky linky, ktoré sa nachádzajú na našej domovskej stránke a pre všetky obsahy stránok, ku ktorým vedú u nás nahlásené banery a linky. Taktiež upozorňujeme na to, že z dôvodu aktualizácie priebežne meníme ponuku našich informácií. Nepreberáme ručenie za priame a nepriame škody, vrátane ušlého zisku, ktoré vzniknú na základe alebo práve v spojení s týmito informáciami, ktoré boli na tejto stránke. Nepreberáme žiadne ručenie za možnosti prístupu na našu stránku alebo kvalitu prístupu. Upozorňujeme na to, že možnosti zobrazenia závisia od systému, čo znamená, že znázornenie webových stránok nie je možné v každom systéme.

Právne upozornenia ohľadne autorských práv a známky
Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Pokiaľ to nie je vyznačené inak, tak zobrazené texty a grafiky ako aj úprava tejto stránky podlieha autorskému právu spoločnosti Prillinger GmbH a je možné ich sťahovať, kopírovať, zmeniť, zverejniť, rozširovať, prenášať alebo inak použiť len s písomným povolením vlastníkov. Nepovolené použitie, reprodukovanie alebo odovzdanie jednotlivých obsahov alebo kompletných stránok je zakázané a jeho dôsledkom môže byť náhrada škody a vyhlásenie o zanedbaní. To isté platí taktiež pre nepovolené previazanie jednotlivých obsahov alebo kompletných stránok na internetové stránky iných užívateľov.

Čísla výrobkov a značky výrobcov
V prípade, že pri určitých výrobkoch na tejto webovej stránke sú uvedené zodpovedajúce údaje, tak ide o názov výrobcov, pri popisoch dielov ako aj o číslo výrobku/-kód na identifikáciu originálnych dielov výrobcu okrem odkazov a vysvetlení. Takéto údaje v žiadnom prípade neznamenajú, že u zmienených výrobkoch ide o originálne diely príslušného výrobcu. Uvedené náhradné diely vyrábajú vybratí výrobcovia, a nie sú to originálne náhradné diely, pokiaľ nie sú vyslovene označené ako „originál“. Uvedené čísla originálov a systémové označenia slúžia na identifikáciu dielov a nesmú sa ďalej aplikovať. Sprostredkovanie údajov a ich protokolovanie pre systémové interné a štatistické účely vášho webového prehliadača sprostredkuje pri prístupe na našu stránku z technických dôvodov automaticky údaje na našej webovej stránke. Okrem iného ide o dátum a čas prístupu, URL odkazujúcej webovej stránky, vyvolané údaje, množstvo zaslaných dát, typ a verziu webového prehliadača, prevádzkový systém a taktiež IP-adresu. Tieto údaje budú od ostatných dát uložené oddelene, ktoré vy zadáte v rámci využitia našej ponuky. Priradenie týchto údajov k určitej osobe nie je u nás možné. Tieto údaje sa využijú na štatistické účely a následne sa vymažú.

Design & Technológie
elements.at New Media Solutions GmbH 
Gusswerk Halle 6 | Söllheimerstraße 16 | 5020 Salzburg | Austria 
Web: www.elements.at