Žacia a zberová technika
pre chov zvierat

Lúky a pasienky

Lúky a pasienky sú tradične ťažiskovým sortimentom firmy PRILLINGER. Viac než 8.300 dielov nájdu zákazníci v dvoch profesionálne a prehľadne zostavených katalógoch. Ťažiskom nášho programu sú žacie stroje, či už oscilujúce alebo rotačné. S ohľadom na rôznorodosť sortimentu sú diely k žacím lištám a k pohonu žacích líšt zhrnuté v špeciálnom katalógu. V poslednom čase sme mimoriadne rozšírili diely aplikátorov hnojovice a ustajnenia zvierat.

Originálne značky na sklade

V oblasti lúky a pasienky má firma PRILLINGER neustále na sklade viac ako 8.300 alternatívnych dielov a originálnych značiek. Najdôležitejšie originálne značky v tejto oblasti sú: