Zgodovina

60 let družinskega podjetja PRILLINGER

null

Ustanovitev podjetja za proizvodnjo kmetijskih strojev


Pričetek proizvodnje kmetijskih strojev znamke FELDHERR na nekdanji kmetiji oz. v mlinu ter v obstoječem poslopju za hrambo vozov. Ustanovitelja: Hans in Stefanie Prillinger.

null

Pričetek trgovanja na debelo z nadomestnimi deli

Pričetek trgovanja na debelo z nadomestnimi deli (predvsem z lemeži za pluge) vzporedno s proizvodnjo kmetijskih strojev. Glavna gospodarska veja pa še vedno ostaja proizvodnja kmetijskih strojev za obdelovanje zemlje in žetveno tehniko znamke FELDHERR (večnamenski stroji, sejalniki za semena, kombinirani stroji brana/rahljalnik, sejalniki žita, zemeljski vrtalniki).
null

Širitev podjetja

Nenehna razširitev skladiščnih in proizvodnih površin je potekala z izgradnjo treh proizvodnih hal s skupno površino 5.750 m² (glej veliko sliko zgoraj).
null

Nasledstvo

Vodenje podjetja sta prevzela sinova Karl Prillinger in Erwin Prillinger.
null

Delitev

Delitev podjetja na dva obrata:
• trgovina na debelo z nadomestnimi deli PRILLINGER, ki jo vodi Karl Prillinger
• proizvodnja strojev FELDHERR, ki jo vodi dipl. inž. Erwin Prillinger
null

Povečanje skladiščnega prostora

Obstoječi skladiščni prostor smo z izgradnjo dodatne hale povečali za pribl. 1.000 m².
null

Združitev

Združitev obeh obratov PRILLINGER in FELDHERR pod vodstvom Karla Prillingerja (na sliki z ženo Aloisio Prillinger). Proizvodnjo kmetijskih strojev smo opustili in se preusmerili v proizvodnjo nadomestnih delov. Ponudbo nenehno dopolnjujemo, tako da obsega sedaj že 22.000 proizvodov.

null

Češka

Širitev na Češko in ustanovitev hčerinskega podjetja.
null

Madžarska

Širitev na Madžarsko in ustanovitev hčerinskega podjetja.
null

Slovenija in izgradnja skladišča

Širitev v Slovenijo in ustanovitev hčerinskega podjetja. Zaradi nenehne širitve in rasti so bili potrebni dodatni skladiščni prostori, zato smo v Welsu postavili dodatno skladiščno halo v velikosti 1.700 m².
null

Slovaška & investicija v skladiščne prostore

Širitev na Slovaško in ustanovitev hčerinskega podjetja. Zmogljivost osrednjega skladišča v Welsu smo povečali s postavitvijo avtomatiziranega skladišča za drobne dele.
null

Širjenje skladiščnih prostorov

Skladiščni prostor v Welsu se je z izgradnjo dodatne hale povečal za približno 3.000 m².
null

Nemčija in Švica

Vstop na nemško in švicarsko tržišče. Hitra uveljavitev podjetja PRILLINGER na obeh tržiščih zaradi celovite ponudbe servisnih storitev v povezavi z zanesljivostjo avstrijskega družinskega podjetja.
null

Širjenje prostorov

Izgradnja nove hale za prevzem blaga. Osrednje skladišče podjetja PRILLINGER v Welsu se je tako povečalo na približno 13.000 m².
null

Nasledstvo

Karl Prillinger je predal podjetje svoji hčerki, Anni-Mariji Edlbauer in zetu Franzu Edlbauerju, ki je prevzel vodenje podjetja.

null

Logistika, podprta z visoko razvito tehnologijo

Širitev kapacitet skladišča na lokaciji v Welsu s popolno prenovo in povečanjem avtomatiziranega skladišča za drobne dele. Ponudba obsega več kot 45.000 nadomestnih in potrošnih delov, ki so vedno na zalogi.
null

Širjenje skladiščnih prostorov

Izgradnja dodatnega, 2.500 m² velikega skladišča ter povečanje skladiščnih kapacitet na sedanjih 15.500 m² z 90.000 skladiščnimi mesti, s čimer je na voljo in dobavljivih še večje število nadomestnih delov.

null

Širjenje pakirnice

Zaradi povečane količine pošiljk je bilo potrebno razširiti tudi pakirnico.

null

Povečanje odpremne hale in pisarniških

Zaradi povečane količine pošiljk je bila potrebna širitev odpremne hale, hkrati pa je bilo potrebno priskrbeti nove pisarniške prostore za nove sodelavke in sodelavce.
null

Širjenje skladiščnih prostorov

Izgradnja dodatnega skladišča z uporabno površino 7.500 m2 za ustvarjanje pogojev za nadaljnjo širitev ponudbe.
Meni