Priprava na sezono: Stroji in oprema za ZAŠČITO rastlin
zaščita rastlin

Ustrezna priprava in vzdrževanje strojev ter opreme za zaščito rastlin


Zaščita rastlin v trajnostnem kmetijstvu je več kot le optimalna uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Zahteve glede sodobne tehnologije škropljenja so izredno visoke, nanašajo pa se ne le na natančnost različnih škropilnih medijev, temveč tudi na zanesljivost in dolgo življenjsko dobo strojev in opreme. Za zagotovitev navedenega je treba škropilnico za zaščito pridelka pred zagonom nujno pregledati ter jo med samo uporabo redno vzdrževati in pregledovati.

V tem članku so povzete najpomembnejše naloge, povezane s pripravo in vzdrževanjem strojev in opreme za zaščito pridelka.
 

Vizualni pregled pred zagonom

 

Pred vsakim zagonom lahko le v nekaj korakih izvedete preprost vizualni pregled posameznih komponent strojev in opreme za zaščito pridelka:

 • Preverite rezervoar na nečistoče in prikaz nivoja napolnjenosti rezervoarja na brezhibnost delovanja.
 • Preverite dele, ki bi lahko bili netesni, kot so posode, cevi, priključki in šobe, na tesnost.
 • Preverite komponente prenosa moči (npr. napetost jermena ventilatorja, mazanje pogonske gredi in delovanje zaščitnih naprav).
 • Preverite okvir, ogrodje, ventilator in rezervoar za čisto vodo na razpoke in poškodbe.
 • Zagotovite, da so šobe, filtri za šobe in naprave za preprečevanje kapljanja kompatibilne glede na proizvajalca, po izvedbi in velikosti. Izjema: Robne šobe v poljedelstvu in ob uporabi na strojih za obdelavo zelenih površin.
Tehnologija šob
Tehnologija šob
Prikaži
Armature in regulacijska tehnika
Armature in regulacijska tehnika
Prikaži
Pribor
Pribor
Prikaži
Črpalke
Črpalke
Prikaži
Manometer
Manometer
Prikaži

Preverjanje brezhibnosti delovanja med uporabo

Preverjanje brezhibnosti delovanja sestavnih delov stroja med njegovo uporabo je uspešno, če z "da" odgovorite na naslednja vprašanja:

 • Ali vse cevi med obratovanjem tesnijo?
 • Ali je sesalna moč zadostna?
 • Ali je olje črpalke čisto in se ne peni?
 • Ali je delne širine mogoče preklopiti brez spremembe tlaka?
 • Ali je delovni tlak v črpalki stalen?
 • Ali iz šob po prenehanju uporabe ne kaplja?

Redno vzdrževanje šobe za daljšo življenjsko dobo

Šobe imajo omejeno življenjsko dobo, njihova obraba je odvisna od dejavnikov, kot so škropilni tlak, abrazivnost škropilne tekočine in uporabljenega materiala.

Le brezhibno delovanje šob zagotavlja natančen nanos sredstev za zaščito rastlin. Zato je potrebno šobe po vsaki uporabi sprati s čisto vodo, da preprečite nastajanje usedlin v ceveh in v samih šobah.

Ročno čiščenje šob je treba izvajati izključno s ščetkami za čiščenje ali ultrazvočnimi čistilniki, da preprečite nastanek poškodb na zunanjih robovih šobnih odprtin.

Zamašitev šob ali cevi preprečite z izbiro ustreznih filtrov in vložkov za sita. Filtrirni sistem stroja za zaščito rastlin mora biti izdelan tako, da se velikost odprtin filtrirnih mrežic od polnilnega cedila do šobnega filtra manjša, kar pomeni, da se poveča njihovo število. Priporočila za šobne filtre za vsak tip in velikost šobe so na voljo v preglednicah šob za določitev velikosti šob:

Redno vzdrževanje

Za zagotavljanje zanesljivega delovanja strojev in opreme za zaščito rastlin je potrebno redno vzdrževati sestavne dele strojev in opreme v skladu s strani proizvajalca priporočenimi intervali vzdrževanja.

Vzdrževanje Interval
Kontrola nivoja olja dnevno
Pregled šob na poškodbe dnevno
Pregled obešal in zapiral škropilnega ogrodja dnevno
Kontrola delovanja razsvetljave, če obstaja, na brezhibnost dnevno
Mazanje kardanske gredi dnevno
Kontrola sesalnih filtrov ter filtrov cevi in šob tedensko
Čiščenje sita tedensko
Kontrola prezračevalnika na rezervoarju tedensko
Kontrola napetosti jermena mesečno
Izpiranje napeljave, skozi katero se pretaka škropilna tekočina, s čisto vodo po vsaki uporabi
Popolna izpraznitev vseh rezervoarjev po vsaki uporabi
Pregled distančnikov na poškodbe po vsaki uporabi
Dolivanje sredstva proti zmrzovanju pred obdobjem zmrzali