Nová právna norma pre vyššiu bezpečbosť pri práci s kardanovými hriadeľmi
Kardanové hriadele

Úprava právnej normy EÚ EN 12965 pre kardanové hriadele


Európska norma EN 12965 s platnosťou od 30. novembra 2020 v pozmenenej podobe   popisuje technicko - bezpečnostné požiadavky pre kardanové hriadele. Táto právna norma ukladá dodávateľom  kardanových hriadeľov pre prvovýrobu povinnosť, vybaviť primárne kardanové hriadele pripojeniami v súlade s normou.

V tomto článku prinášame prehľad noviniek európskej normy EN 12965 a predstavujeme najnovšiu generáciu rúr kardanových krytov Walterscheid.

Účel EU - Normy  EN 12965


Európska norma EN 12965 určuje  technicko - bezpečnostné požiadavky a ich overovanie na konštrukciu kardanových hriadeľov a ich ochranných zariadení určených na spojenie medzi traktorom, alebo samohybným strojom a prvým pevným ložiskom hnaného stroja.

Norma  popisuje opatrenia na zníženie potenciálnych nebezpečenstiev a rizík z nesprávneho používania  kardanov, ktoré sú  výrobcom stroja  predvídané.
Pre obmedzenie potenciálne nebezpečných  situácií, norma sa pravidelne prehodnocuje a v prípade potreby upravuje.

Štandardizované kardanové hriadele od výrobcov Walterscheid, Weasler a Bondioli & Pavesi

Spoločnosť PRILLINGER ponúka štandardizované kardanové hriadele pre prvovýrobu, alebo pre modernizáciu vašich poľnohospodárskych strojov od výrobcov Walterscheid, Weasler a Bondioli & Pavesi vrátane expresného nočného doručenia.

Kardanové hriadele

Walterscheid
Kardanové hriadele
Ukážka
Kardanové hriadele

Weasler
Kardanové hriadele
Ukážka
Kardanové hriadele

Bondioli & Pavesi
Kardanové hriadele
Ukážka
Vonkajšia vidlica
Walterscheid
Vonkajšia vidlica
Ukážka
Vonkajšia vidlica
Weasler
Vonkajšia vidlica
Ukážka
Vonkajšia vidlica
Bondioli & Pavesi
Vonkajšia vidlica
Ukážka

Vylepšené kardanové kryty od výrobcu Walterscheid – nová ST-Séria


Vo väčšine prípadov dochádza k nehodám s kardanovými hriadeľmi v dôsledku chybného, alebo neexistujúceho krytu kardanového hriadeľa. Pre čo najvyššiu bezpečnosť pri práci s kardanovými hriadeľmi spoločnosť Walterscheid neustále vyvíja nové koncepty ochrany pre zlepšenie výrobkov. Zavedením ochranných rúr ST so špeciálnym profilom sa urobil ďalší krok smerom k bezpečnosti, pretože počet záchytných reťazí sa zredukoval iba na jednu.

Výhody:

  • Profilované rúry krytov
  • Jednoduchá manipulácia
  • Nízke opotrebenie vďaka vysokej rozmerovej stabilite
  • Polovice ochranných krytov sa navzájom nepretáčajú, ale navzájom sú posuvne uložené
  • Bezpečnostná reťaz na strane traktora odpadá
  • Kompatibilita so súčasnými komponentami