SERVIS

Od webshopu cez katalógy až po PRILLINGER akadémiu. Prehľad našich online služieb.

Katalógy

Obsiahla ponuka na 10.500 stranách: listujte pohodlne v našich e-katalógoch.

PRILLINGER akadémia

S kompetenciou k úspechu

Zákazníci prillingeru profitujú z našich exkluzívnych seminárov a vzdelávacích ponúk v rámci našej PRILLINGER akadémie, ktorá slúži na ďalšie vzdelávanie.

Menu