Průvodce pracovními LED světlomety
Elektrika

Energeticky úsporné osvětlení pro vysokou bezpečnost práce


Pracovní LED světla poskytují intenzivní osvětlení zpracovávaných ploch, což výrazně usnadňuje a zvyšuje bezpečnost práce se zemědělskými stroji na poli. LED diody jsou energeticky úsporné a mohou přispět ke snížení nákladů na energii a pohonné hmoty. Kromě toho mají dlouhou životnost a mohou vhodně doplnit konvenční osvětlovací technologie.

V tomto článku představujeme současné LED technologie pro zemědělské stroje a také přinášíme informace o právních základech, modernizaci a odrušení osvětlení.

Výhody LED technologie

Na rozdíl od srovnatelných klasických žárovkových světlometů dosahují LED svítidla nižší spotřeby energie a vyšší energetické účinnosti. Nízká produkce tepla umožňuje flexibilnější použití v různých oblastech. Světlo z pracovních LED svítidel pro zemědělská vozidla se díky teplotě barev od 5 000 Kelvinů výše velmi blíží dennímu světlu, což zpříjemňuje práci za tmy. Optimální osvětlení zemědělských pracovních ploch nabízí řadu výhod. Výhled je pro obsluhu méně únavný a v důsledku toho se tak výrazně zvyšuje bezpečnost a kvalita práce.

Pracovní LED světla jsou k dispozici v mnoha variantách a provedeních a pokrývají různé oblasti použití v závislosti na typu osvětlení a výkonu. Kombinované modely pracovních světel a kamer poskytují dokonale osvětlený pracovní prostor a snadné sledování z kabiny traktoru.

Dodatečná montáž nebo přestavba

Dodatečná montáž LED osvětlení na zemědělské stroje je ve většině případů vhodná a doporučená, protože kombinace se stávajícími halogenovými nebo xenonovými žárovkami je možná bez jakýchkoli problémů. Při dodatečné montáži ale věnujte pozornost odborné instalaci a průměru vodičů stávajících kabelů v zemědělském stroji, aby nedošlo k požáru elektroinstalace v důsledku jejího přetížení.

Předpisy a certifikace EU

Předpisy pro pracovní světla zemědělských strojů jsou relativně méně přísné než pro ostatní světelné zdroje. Ve většině zemí EU je lze používat pouze na poli nebo na vlastním pozemku a používání při jízdě po veřejných komunikacích je obvykle zakázáno.


Certifikace podle ECE R65

Evropská norma ECE R65 definuje požadavky na zvláštní zvuková a světelná výstražná zařízení (majáky, světelné rampy apod.) na vozidlech a přívěsech. Použití LED majáků s certifikací ECE 65 je povoleno pro zemědělská, lesnická nebo terénní vozidla při jízdě sníženou rychlostí a v případě, že tažená přípojná vozidla včetně nákladu jsou širší než 2,60 metru.

Směrnice pro umístění světel výslovně stanovuje, aby vždy nejméně jedno výstražné světlo bylo přímo viditelné na vzdálenost 20 metrů z kteréhokoliv místa ve vodorovné rovině 1 m nad vozovkou. Při výběru výstražných LED světel je proto důležité dbát na to, aby byla certifikována podle této normy.

Odrušení LED světelných zdrojů

V některých případech mohou LED světla způsobovat praskání nebo statický šum během provozu rádia. Může to být také spojeno s jejich problikáváním nebo záblesky. V takovém případě je závada ve špatně odrušeném napájení LED svítilny. Pomocí odrušovacích kondenzátorů lze odvést nežádoucí svodové proudy připojením součástky k alternátoru. Mnoho kvalitních značkových LED svítidel je již dodáváno s integrovanými odrušovacími mechanismy.

Jako další alternativu lze k odrušení použít feritové válečky, které mají díky vysoké vlastní magnetické síle elektricky izolační účinek, a mohou tak omezit nežádoucí elektromagnetické vlny.

Velký výběr pracovních LED světel u společnosti PRILLINGER

Společnost PRILLINGER se prezentuje jako dodavatel kompletního sortimentu v oblasti elektrotechniky a ve svém sortimentu má velký výběr náhradních a opotřebitelných dílů pro mnoho značek a typů vozidel.

Pracovní LED světla

Pracovní LED světla
Zobrazit
LED světelné rampy

LED světelné rampy
Zobrazit
Příslušenství

Příslušenství
Zobrazit