Předsezónní příprava postřikovačů
Ochrana rostlin

Správná příprava a údržba vašeho zařízení na ochranu rostlin

Ochrana plodin v rámci šetrného zemědělství je více než jen optimální aplikace vhodných prostředků. Nároky na moderní postřikovací techniku jsou obrovské a vyžadují nejen přesnost při práci s různými postřikovacími médii, ale také její spolehlivost a odolnost. K zajištění tohoto cíle je nezbytná kontrola postřikovačů na ochranu rostlin před uvedením do provozu, jakož i průběžná údržba a pravidelné kontroly během provozu.

V tomto článku jsme pro vás shrnuli nejdůležitější kroky týkající se přípravy a údržby zařízení na ochranu rostlin.

Vizuální kontrola před uvedením do provozu

Před každým zprovozněním postřikovacího zařízení je potřeba provést vizuální kontrolu jeho součástí v několika málo krocích:

 • Zkontrolujte čistotu nádrže a správnou funkci ukazatele hladiny
 • Zkontrolujte těsnost částí, které dopravují kapalinu, jako jsou nádrže, potrubí, armatury a trysky
 • Zkontrolujte součásti pohonu (např. napnutí řemenů ventilátoru, mazání náhonové hřídele nebo funkci ochranných krytů)
 • Zkontrolujte rám, závěs, ventilátor a nádrž na čistou vodu, zda nejsou prasklé nebo poškozené
 • U trysek, filtrů a protiúkapových zařízení zkontrolujte, aby všechny součásti byly shodné z hlediska výrobce, konstrukce a velikosti
Trysky
Trysky
Zobrazit
Ovládací a regulační technika
Ovládací a regulační technika
Zobrazit
Příslušenství
Příslušenství
Zobrazit
Čerpadla
Čerpadla
Zobrazit
Manometry
Manometry
Zobrazit

Kontrola funkcí během provozu

Zkouška funkčnosti komponentů během provozu je úspěšná, pokud můžete na následující otázky odpovědět "ano": 

 • Jsou všechna vedení během provozu těsná?
 • Je sací výkon dostatečný?
 • Je olej v čerpadle čirý a nepění?
 • Lze jednotlivé sekce přepínat beze změny tlaku?
 • Udržuje čerpadlo nastavený pracovní tlak konstantní?
 • Neodkapává kapalina z trysek?

Péče o trysky pro jejich delší životnost

Trysky mají omezenou životnost, jejich opotřebení závisí na různých faktorech, jako je stříkací tlak, abrazivita a složení stříkané kapaliny.

Pouze správná funkce trysek zajišťuje přesnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Proto je nutné všechny používané trysky včetně rozvodů po každém použití propláchnout čistou vodou, aby se zabránilo jejich poškození usazeninami z používaných postřiků.

Čištění trysek by se mělo provádět pouze pomocí speciálních čisticích kartáčů nebo ultrazvukových čističů, aby nedošlo k poškození výstupních hran stříkacích otvorů.

Aby nedocházelo k ucpávání, dbejte na to, aby byly vybrány správné filtry a sítka trysek. Filtrační systém postřikovače by měl být navržen tak, aby se velikost ok filtračních sít od plnicího filtru až k filtru trysky zmenšovala, tj. aby se zvyšoval počet ok na měrnou plochu. Doporučenou jemnost filtrů trysek naleznete v postřikových tabulkách pro jednotlivé typy a velikosti trysek:

Pravidelná údržba

Aby byla zajištěna spolehlivá funkce vašeho zařízení na ochranu plodin, je nutná pravidelná údržba jeho součástí podle intervalů doporučených výrobcem.

Údržba Interval
Kontrola hladiny oleje denně
Kontrola mechanického poškození trysek denně
Kontrola zavěšení a zámků ramen denně
Kontrola osvětlení (pokud je stroj vybaven) denně
Mazání náhonové hřídele denně
Kontrola filtrů sání, potrubí a trysek týdně
Čištění sítka plnícího otvoru týdně
Kontrola odvzdušnění nádrže týdně
Kontrola napnutí řemenů měsíčně
Opláchnutí čistou vodou všech částí, které jsou v kontaktu s postřiky po každém použití
Úplné vyprázdnění všech nádrží po každém použití
Kontrola poškození distančních držáků po každém použití
Naplnění nemrznoucí kapalinou před zimním obdobím