Kosilnice in žetvena mehanizacija
za živinorejo

Mehanizacija za obdelavo travnikov in pašnikov že od nekdaj predstavlja osrednji prodajni program podjetja PRILLINGER. V dveh katalogih je strokovno in pregledno predstavljenih več kot 8.300 izdelkov. Osrednje mesto v našem prodajnem programu za obdelavo travnikov in pašnikov pa vsekakor zavzemajo kosilnice, od nihajnih pa vse do rotacijskih. Zaradi velike ponudbe so kosilni grebeni in deli motornih kosilnic predstavljeni v posebnem katalogu. Prav tako je bil nedavno precej dopolnjen prodajni program izdelkov za gnojenje in živinorejo.

Zmeraj na zalogi: originalni izdelki priznanih blagovnih znamk

Več kot 8.300 identičnih in originalnih nadomestnih delov za mehanizacijo za travnike in pašnike je stalno na zalogi. Najpomembnejše originalne blagovne znamke so: